DIŞ TİCARET KURSU- 4.HAFTA

forklift ehliyeti
Dış Ticaret Kursları dördüncü hafta

Dış Ticaret Kursları Eğitimlerinde dördüncü hafta eğitimlerinin içeriği.

Dış Ticaret Kursu Eğitimlerinde dördüncü hafta eğitimlerinin içeriği aşağıdaki gibir.

1. Uluslararası Ticarette Teslim şekilleri ve Uygulama a. EX Works (iş yerinde teslim)

 • b. FCA (Taşıyıcıya masrafsız)
 • c. FAS (Gemi doğrultusunda masrafsız)
 • ç. FOB (Gemi bordasında masrafsız)
 • d. CFR (Mal bedeli ve navlun; eski CF)
 • e. CIF (Mal bedeli, sigorta ve navlun)
 • f. CPT (Taşıma ödenmiş olarak)
 • g. CIP (Taşıma, sigorta ödenmiş olarak)
 • ğ. DAF (Sınırda teslim)
 • h. DES (Gemide teslim)
 • ı. DEQ (Rıhtımda teslim)
 • i. DDU (Gümrük resmi ödenmeksizin teslim)
 • j. DDP (Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim)
 • k. Örnek olay çalışmaları

2. Uluslararası Ticarette Ödeme şekilleri ve Uygulama

 • a. Peşin ödeme
 • b. Mal mukabili ödeme
 • c. Vesaik mukabili ödeme

ç. Akreditif

 • – Akreditifte taraflar
 • Akreditif türleri
 • – Akreditif kullandırımları
 • – Akreditif metninin rakamları
 • – Akreditifin hazırlanması, açılışı, ihbarı, teyidi ile ilgili önemli noktalar
 • – Akreditif ile ilgili örnek uygulamalar

3. İhracatta Alternatif Finansman Araçları

 • a. Factoring: Faktoring, mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan fatura karşılığı çeklerin vadesinden önce nakde çevrildiği bir finansman yöntemidir.
 • b. Forfaiting: Forfaiting, ihracat işlemlerinden doğan ve henüz vadesi gelmemiş bir alacağın bir banka veya finans kuruluşu tarafından rücu edilmeksizin (koşulsuz, koşulsuz ve cayılamaz) satın alınmasıdır. Forfaiting’in “alacağın nihai satışına” dayandığına dikkat edilmelidir.
 • c. Hedging (spot, forward, futures, opsiyon, swap)

4. Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı ve Kambiyo Rejimi

 • a. 32 sayılı Karar ve ilgili düzenlemeler
 • b. Kambiyo mantığı ve uygulaması

5. Yatırım Teşvik Uygulamaları

 • a. Yatırımlar ve teşvik düzeni
 • b. Yatırım ve ihracat bağlantısı
 • c. KOBİ’lere sağlanan yatırım teşvikleri

Dış Ticaret Eğitini 1 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 2 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 3 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 5 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 6 ncı hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 7 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 8 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitim Kitabı

Dış Ticaret Soruları