Kambiyo Mevzuatı Nedir? Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu

forklift ehliyeti

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, Kambiyo mevzuatı ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hakkında bilgiler vereceğiz.

Kambiyo mevzuatı nedir?

Bir ülkeye ihracat ve ithalat yoluyla giren ve çıkan mal ve hizmetlerin döviz bedelinin tahsiline veya ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tüm yasal düzenlemeler topluca kambiyo kanunu olarak anılır.

Döviz rejimi nedir?

Döviz sistemi, bir ülkenin dış ticareti ile ilgili ödeme ve tahsilat işlemlerinde ve genel olarak döviz giriş ve çıkışlarında kullanılan kur politikasıdır.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

Kabul Tarihi: 20 Şubat 1930

Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını Bakanlar Kurulu Kararları hükümlere göre ve bu kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. İdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere, birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi gereken paranın yüzde iki buçuğundan fazla olamaz.

İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir. (madde 3)

Dış Ticaret Kursu İstanbul web sitemizi Twitter‘ dan da takip edebilirsiniz.