Peşin Ödeme Nedir?

forklift ehliyeti

Peşin Ödeme (Cash Payment)

Peşin ödeme, ithalatçının mal bedelini, teslimattan önce ihracatçıya ödemesini öngören bir ödeme yöntemidir. İhracatçı ise bu ödeme karşılığında mala ilişkin belgeleri doğrudan ithalatçıya göndermek durumundadır. Bu ödeme yöntemi genellikle özel sipariş üzerine üretilen malların dış ticaretinde kullanılmaktadır.

Peşin ödeme yönteminde mal bedeli, ithalatçı tarafından çeşitli şekillerde gönderilebilir;

a) Havale Şeklinde: Bu şekilde gerçekleşen peşin ödemede, yetkili banka, dövizin hangi firma adına, hangi firma tarafından gönderildiğini, ne türde ve ne miktarda mal için olduğunu önceden tespit etmek zorundadır.

b) Efektif Şeklinde: Peşin döviz bankaya havale şeklinde getirilebileceği gibi efektif şeklinde ithalatçı, ihracatçı veya onlar adına yetkili kişiler tarafından da getirilebilir. Efektif şeklinde ödeme, çek veya benzerleri gibi kolayca tahsil edilebilen senetler haricindeki kağıt ve madeni paralarla yapılan ödemedir.

Peşin Ödemenin Özellikleri

Peşin Ödemenin Özellikleri

Peşin Ödemenin Özellikleri

İthalatçı açısından riskli, ihracatçı açısından ise güvenli bir yöntemdir. İthalatçının göndereceği fiyatı garanti altına almak için ihracatçıdan teminat mektubu talep etmesi gerekmektedir.

Peşin Ödeme Adımları

1. Sözleşmede “peşin ödeme” hükmü yer almaktadır.

2. İthalatçı bankasına ödeme emri verir.

3. İthalatçının bankası tutarı ihracatçının bankasına aktarır.

4. İhracatçının bankası ihracat bedelini ihracatçıya bildirir.

5. İhracatçı fiili ihracatı gerçekleştirir.

6. İhracatçı sevk makbuzunu bankasına teslim eder.

7. Banka evrakları kontrol ederek ithalatçının bankasına gönderir ve hesabı kapatır.

8. İthalatçının bankası belgeleri ithalatçıya teslim eder.

9. İthalatçı bu belge ile mallarını gümrükte çekebilir.