PEŞİN ÖDEME NEDİR?

forklift ehliyeti

Peşin Ödeme (Cash Payment)

Peşin ödeme, ithalatçının mal bedelini, teslimattan önce ihracatçıya ödemesini öngören bir ödeme yöntemidir. İhracatçı ise bu ödeme karşılığında mala ilişkin belgeleri doğrudan ithalatçıya göndermek durumundadır. Bu ödeme yöntemi genellikle özel sipariş üzerine üretilen malların dış ticaretinde kullanılmaktadır.

Peşin ödeme yönteminde mal bedeli, ithalatçı tarafından çeşitli şekillerde gönderilebilir;

a) Havale Şeklinde: Bu şekilde gerçekleşen peşin ödemede, yetkili banka, dövizin hangi firma adına, hangi firma tarafından gönderildiğini, ne türde ve ne miktarda mal için olduğunu önceden tespit etmek zorundadır.

b) Efektif Şeklinde: Peşin döviz bankaya havale şeklinde getirilebileceği gibi efektif şeklinde ithalatçı, ihracatçı veya onlar adına yetkili kişiler tarafından da getirilebilir. Efektif şeklinde ödeme, çek veya benzerleri gibi kolayca tahsil edilebilen senetler haricindeki kağıt ve madeni paralarla yapılan ödemedir.