İş Makinesi Operatörlük Belgesi

forklift ehliyeti

İş makinesi operatörlük belgesi teknolojinin gelişmesi ile makinaların kullanımında daha fazla istifade edilmeye ve insanın kas gücüne duyulan ihtiyacın giderek azalmış olduğu bir dönemdeyiz. İnşaat, maden, yol yapımı gibi yapı işlerinde yükleme kaldırma ve üretim gibi imalat işlerinde iş makineleri yaygın olarak kullanımı yer alıyor.

İş makinalarının kullanımının artması ile beraber bu makineler kullanacak vasıflı bireylere aynı oranda artış göstermiştir. Bu sebeple yasa koyucumuz çalışanların mesleki eğitime sahip olmalarını ve gerekli olan nitelikleri sahip olmayan bireylerin iş makinesi kullanmaması gerektiği yönünde karar almıştır.

Bu bağlamda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda tehlike arz eden ve çok tehlikeli sınıfta yer alacak işlerde çalışan bireylerin mesleki eğitimi bulunmadan çalışmamaları ya da çalıştırılmamaları gerektiği hükme bağlamıştır. Bahsi geçen kanun ile alakalı maddelerinde ve yönetmeliklerinde özel risk bulunduran iş ekipmanlarının uzman bireylerce  kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Dış ticaret yapan firmalar için yük taşıyan iş makineleri çok önemlidir.

İş Makinesi Operatörlük Belgesi Nasıl Alınır?

İş Makinesi Operatörlük Belgesi Nasıl Alınır?

İş Makinesi Operatörlük Belgesi Nasıl Alınır?

Çalışma hayatında kullanılan iş makineleri çok geniş bir çeşide sahip bulunuyor. Tüm iş makinelerinin, makine ile ilgili eğitim almış kişiler tarafından kullanılması gerekir. Bu doğrultuda de iş iş makinesi operatörlük belgesi mesleki eğitim altında değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur.

Ülkemizde operatörlük belgesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetki almış bulunan sürücü kursları tarafından veriliyor. İş makinesi operatörü belgesi trafiğe kapalı alanlarda işyeri şantiye fabrika gibi yerlerde çalışmak için geçerlidir. Trafiğe açık alanlarda iş makinesi kullanmak için G sınıfı sürücü belgesi bulundurulması gereklidir.

Trafiğin aktif olduğu yollarda iş makinesi kullanan operatör sürücü belgesi G sınıfı ve sertifikada belirtilmiş iş makinesi çeşidi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik tescil bürosuna yazdırdıktan sonra trafiğe sorunsuz bir şekilde çıkabilir. İş makinesi ile trafiğe çıkılması gerekli olan durumlarda eğitimden sonra alınan operatörlük belgesi ehliyet belgesine tescil edilmesi gerekiyor.

İş Makinesi Operatörlük Eğitimi İçin Gerekli Olan Koşullar

İş makinesi operatörlük belgesi alacak bireylerden istenilen koşullar şu şekilde sıralanır.

  • Belge almak için yaş olarak 19 yaşından gün alınması gerekiyor.
  • Öğrenim durumunun en az ilkokul mezunu olması
  • Sağlık yönünden operatörlük yapmasına engel herhangi bir durumun olmaması
  • Sabıka kaydı herhangi bir suç ceza ve sabıkasına işlemiş hüküm aldığına dair bir kaydının olmaması

İş Makinesi Operatörlük Eğitimi Sınavı Nasıldır?

İş makinesi operatörlük belgesi sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. İlk aşaması yazılı sınav ikinci aşaması ise uygulamalı sınavdır. Yazılı olarak gerçekleşen sınavda başarılı olan kursiyerlere aynı gün uygulama sınavına da girebiliyor. Uygulama sınavında da gerçek iş makineleri ile iş makinesi kullanma becerileri incelenir. Uygulama sınavında Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen teknik öğretmenler görevlidir ve değerlendirmeyi teknik öğretmenler yapar. Uygulama sınavı sözlü olarak sorulan 10 soru ile başlar ve bu sorularda forkliftin bölümleri adaya sorulur ve operatör adayından bu bölümleri göstermesi istenir.

Daha sonra operatör adayı kendisine ayrılan parkurda en az 10 dakika süreyle incelemelerin vereceği kararı uygular. Bu sınavların geçme notu ise minimum 70 maksimum 100 puandır. Her sorunun değeri 4 puan ve toplamda 25 sorunun 18’ine doğru yanıt vermeniz durumunda yazılı sınavdan başarılı olmuş sayılır ve aynı gün içinde yapılacak olan uygulama sınavına girmeye hak kazanmış olursunuz.

İş makinaları maliyet bakımından çok pahalı makinelerdir. Bakımı ve onarımı servis giderleri oldukça yüksek maliyetlidir. Ertelenmiş bakımlar makinenin servisle amortisman giderlerine kat ve kat artıracağından periyodik bakımının düzenli bir şekilde yapılması kullanıcının yararına olacaktır.