Kategori: Genel

Elektronik Ticaret

Elektronik Ticaret Nedir?

Elektronik Ticaret Tanımı: Elektronik ticaret; ürün ile hizmetlerin satışı, reklamı, dağıtımları ve ödemelerin on-line olarak yapılmasıdır. Yani elektronik ticaret; bütün bunların web ortamında veya telefon üzerinden yapılmasıdır. Elektronik Ticaretin Amacı Ürün ve hizmetlerin müşteriye ulaştırılabilmesi, …
Döviz Kuru ve Dış Ticaret

Döviz Kuru ve Dış Ticaret

Döviz kuru değişimlerinin Türkiye Ekonomisi’ne etkisi yadsınamaz. Şöyle ki; Türkiye, ihracatını ağırlıklı olarak euro para birimi ile yaparken, ithalatını da ağırlıklı olarak Amerikan doları ile yapmaktadır.  Çünkü, dünyada rezerv para olarak ilk sırada Amerikan doları …
src belgesi

Src Belgesi

Karayolu taşımacılığında şoför olarak yük, eşya, kargo veya yolcu taşıyan kişilerin sahip olması gereken Src belgesi son derece önemli. Karayolları Taşımacılığı Yönetmenliği’nce zorunlu tutulan bu belgeler olmadan taşıma yapan firma da şoförde aktif olarak araç …
uzaktan eğitim

Uzaktan Eğitim Sertifika Programları Nasıl Alınır?

Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Eğiticinin eğitimi kapsamında MEB onaylı sertifika almak isteyenler uzaktan eğitim sayesinde de sertifika almaya hak kazanabileceklerdir. Uzaktan eğitimle eğitim sürecinde yetişkin eğitimi prensipleri hakkında eğitimler verilecektir. Eğitim veren eğitimcilerin daha tecrübeli …

KAMBİYO MEVZUATI NEDİR

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kabul Tarihi: 20 Şubat 1930 Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını Bakanlar Kurulu Kararları hükümlere …
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ EĞİTİMİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ EĞİTİMİ

Üst Düzey Yönetici Eğitimi Nedir? Ulusal ve Uluslararası Eşya Kargo taşımacılı üzerine taşımacılık yapan firmaların üdy belgesi olan personel istihdam etmeleri zorunludur. Ulaştırma Bakanlığından yetki alan eğitim kurumumuzda üst düzey yönetici eğitimleri verilir. Üdy 3 …

ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri Nedir? Uluslararası ticarette dört ana ödeme şekli bulunmaktadır; Peşin Ödeme (Cash Payment) Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents) Akreditifli Ödeme (Letter of Credit Ödeme yöntemlerinden …
ÜLKE GURUPLARINA GÖRE İHRACAT

ÜLKE GURUPLARINA GÖRE İHRACAT

MİLYON DOLAR                                                                   NİSAN          |             OCAK -NİSAN 2011 % DAĞ. 2012 % DAĞ. % DEĞ. 2011 % DAĞ. 2012 % DAĞ. % DEĞ. GENEL İHRACAT TOPLAMI 11.873 100,0 12.676 100,0 6,8 43.295 100,0 48.017 …

Türkiye’de yerleşik kişi

KAMBİYO MEVZUATI – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Resmi Gazete Tarihi: 11 Ağustos 1989 Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere …

İTHALAT YÖNETMELİĞİ

İthalat Yönetmeliği Nedir? Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, karar ve bu Yönetmelikle Dış Ticaret Müsteşarlığı’na tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma …