Dış Ticaret Sınav Soruları

forklift ehliyeti

Dış ticaret sınav soruları

1) Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönülebilir
B) Dönülemez
C) Teyitli
D) Teyitsiz

2) İhracat Rejimi Kararı uyarınca, aşağıdakilerden hangisinin ihracı ön izne bağlıdır?

A) Kültür ve tabiat varlıkları
B) Tütün tohumu ve fidesi
C) Afyon ve haşhaş kellesi
D) Tiftik keçisi

3) Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?
A) Akreditif
B) Vesaik Mukabili
C) Mal Mukabili
D) Kiralama

4) Lehtarın onayı olmaksızın amir banka tarafından akreditif şartlarında değişiklik yapılamayan akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönülemez akreditif (gayri kabili rücu akreditif)
B) Dönülebilir akreditif (kabili rücu akreditif)
C) Kabul kredili akreditif
D) Vesaik ibrazında ödemeli akreditif


 

 

 


5) Aşağıdakilerden hangisi akreditifte taraf değildir?
A) Teyit Bankası
B) Akreditif Amiri
C) Lehtar
D) Taşımacı

6) İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlık/Veteriner Sertifikası
B) Helal Belgesi
C) Radyasyon Belgesi
D) Menşe Şehadetnamesi

7) Aşağıdaki bankalardan hangisinin akreditif işlemlerinde adının belirtilmesine gerek yoktur?
A) Ödeme Bankası
B) Kabul Bankası
C) İştira Bankası
D) Müşteri Bankası

8) Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?
A) Peşin Ödeme
B) Kiralama
C) Vesaik Mukabili
D) Kabul Kredili

9) Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?
A) Rotatif kredi
B) Akreditifler
C) Iskonto/İştira kredileri
D) Taksitli ticari krediler

10) FOB’da satıcının teslim yükümlülüğü ne zaman yerine getirilmiş olur?
A) Belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini aştığı andan itibaren
B) Belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderler ve navlun ödendiği zaman.
C) Malın belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutulmasıyla
D) Malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulmasıyla

11) Kombine taşımacılık konşimentosu aşağıdakilerden hangisidir?
A) FBL (Combined Bill of Lading)
B) FOB (Free On Board)
C) FCA (Free Carrier)
D) FCR (Forwarder’s Certificate of Receipt)

12) Aşağıdaki akreditif çeşitlerinden hangisini kullandıkça otomatik olarak yenilenir?
A) Kabilirucu akreditif
B) Teyitli akreditif
C) Döner akreditif
D) Devredilebilir akreditif

13) Aşağıdakilerden hangisinde satıcı CPT’deki yükümlülüklere sahiptir?
A) FOB
B) CIP
C) FAS
D) DDP

14) Bankalarca yapılan incelemede ibraz edilen vesaikte bir uyuşmazlık olması halinde akreditif işlemlerinin durdurulması yada ihraç bedelinde kesintiye gidilmesi nasıl ifade edilir?
A) Fob
B) Swift
C) Temlik
D) Rezerv

15) Bir işletmenin yurtdışına açılması sırasında tercih edebileceği en az riskli ve en kolay yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) İthalat-ihracat
B) Lisans anlaşması
C) Franchising
D) Şube açma

16) FAS (Free Alongside Ship) ile DEQ (Delivered Ex Quay) arasındaki teslim şekli farklılığı hangisidir?
A) FAS antrepoda, DEQ sevk/yükleme limanında teslim şeklidir.
B) FAS varış limanında, DEQ antrepoda teslim şeklidir.
C) FAS varış limanında, DEQ sevk/yükleme limanında teslim şeklidir.
D) FAS sevk/yükleme limanında, DEQ varış limanında teslim şeklidir.

17) Lehtarın onayı olmaksızın amir banka tarafından akreditif şartlarında değişiklik yapılamayan akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönülemez akreditif (gayri kabili rücu akreditif)
B) Dönülebilir akreditif (kabili rücu akreditif)
C) Kabul kredili akreditif
D) Vesaik ibrazında ödemeli akreditif

18) Malın taşımacıya teslimatından sonra ithalatçı tarafından mal bedelinin ödendiği ve sevk evraklarının banka tarafında ithalatçıya teslimatının yapıldığı ödeme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mal mukabili ödeme
B) Vesaik mukabili ödeme
C) Akreditifli ödeme
D) Peşin ödeme

19) Poliçe düzenlenmek sureti ile gerçekleştirilen ve yine Vesaik Mukabili’nde olduğu gibi aracı bankanın kullanıldığı ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mal Mukabili
B) Akreditif
C) Kabul Kredili
D) Vesaik Mukabili

20) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret de ödeme şekli değildir?

A) Akreditif (Letter of Credite)
B) Vesaik Mukabili (Cash Aganist Documents)
C) Mal Mukabili (Cash Against Goods)
D) Kiralama (Leasing)

21) İhracatçının taşıma sözleşmesini yaptığı INCOTERMS grupları hangileridir?

A) E ve F
B) C ve D
C) E ve D
D) F ve C

22) Aşağıdaki akreditif türlerinden hangisi ihracatçıya ön ödeme yapılmasına imkan verildiğini gösterir?
A) Teyitli Akreditif
B) Dönülebilir Akreditif
C) Kırmızı Şartlı Akreditif
D) Devredilebilir Akreditif

23) Aşağıdaki bankalardan hangisinin akreditif işlemlerinde adının belirtilmesine gerek yoktur?
A) Ödeme Bankası
B) Kabul Bankası
C) İştira Bankası
D) Müşteri Bankası

24) FOB’da satıcının teslim yükümlülüğü ne zaman yerine getirilmiş olur?
A) Belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderler ve navlun ödendiği zaman
B) Malın belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutulmasıyla
C) Belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini aştığı andan itibaren
D) Malın belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutulmasıyla

25) Malın taşımacıya teslimatından sonra ithalatçı firma tarafından bedelinin ödendiği ve sevk evraklarının banka tarafından ithalatçı firmaya teslimatının yapıldığı ödeme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rotatif
B) Akreditif
C) Peşin ödeme
D) Taksitli ödeme

26) Poliçe düzenlenmek sureti ile gerçekleştirilen ve yine Vesaik Mukabilinde olduğu gibi aracı bankanın kullanıldığı ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mal Mukabili
B) Akreditif
C) Kabul Kredili
D) Vesaik Mukabili

27) Global Teminat Sisteminden, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Transit Rejimleri hükümleri çerçevesinde konteyner ile veya konteynersiz taşınan eşya hangi durumda global teminat sisteminden faydalanamaz?

A) Bir gümrük kapısından diğer bir gümrük kapısına,
B) Bir gümrük kapısından iç gümrüğe,
C) İç gümrükten diğer bir iç gümrüğe,
D) İç gümrükten varış ülkesindeki gümrüğe

CEVAPLAR:
1) b 2) c 3) d 4) a 5) d 6) d 7) d 8) b 9) b 10) a 11) a 12) c 13) d 14) d 15) a 16) d 17) a 18) b 19) c 20) d 21) b 22) c 23) d 24) c 25) a 26) c 27)c