DIŞ TİCARET KURSU- 2.HAFTA

forklift ehliyeti
Dış ticaret eğitimi ikinci hafta

Dış ticaret eğitimi ikinci hafta eğitim programı

Dış ticaret kurslarında verilen 2 nci hafta ders programı aşağıdaki gibidir.

1. Dış Ticarete Hizmet Veren Kurumlar

a. Türkiye’nin dış ticaret ile ilgili idari ve kurumsal yapısı

b. Kurumsal yapı içinde birimlerin görevi

2. ihracatçı / ithalatçı şirket Kuruluşları

a. ihracatçı olmanın şartları

b. Dış ticarete başlarken uygun firma kurulması, avantajlar-dezavantajlar

c. İhracata hazırlık

ç. “Fiilî ihracat” kavramı

d. İhracatta maliyet unsurları

e. İhracatın sona ermesi

3. Dış Ticaret şirketleri, ihracatçılar ve KOBİ’ler Açısından Önemi

a. KOBİ kavramı ve Türkiye’deki KOBİ süreci

b. Dış Ticarette KOBİ’ler için firma modelleri ve bunlarla ilgili öneriler

4. İhracat Yöntemleri

a. Doğrudan ihracat

b. Dolaylı ihracat

c. Doğrudan ve dolaylı ihracatın faydaları

5. İhracat Türleri

a. Özellik arz etmeyen ihracat

b. Kayda bağlı ihracat

c. Konsinye ihracat

ç. Kredili ihracat

d. Takas ve bağlı muamele

e. Transit ticaret

f. Reeksport

g. Diğer türler

6. Dış Ticarette Yazışma Teknikleri

a. Yazışma disiplininin önemi

b. Yurt dışındaki alıcılılarla yazışma

c. Yurt içindeki kamu kurumları ve meslek örgütleriyle yazışma

ç. Yazışıma kalıpları

d. Evrak işlemleri

 • Evrak Kaydı
 • Dosyalama
 • Arşivleme
 • Evrak imhası

7. Dış Ticarette Risk Kavramı

a. Dış ticarette riskin tanımı

b. Risk aşamaları

c. Riskten korunma yöntem, teknik ve olanakları

8. Uluslararası Ticarette Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar ve Tahkim

a. Sözleşme kavramı ve uygulamadaki önemi

b. Sözleşme türleri ve içerikleri

c. Uyuşmazlık hâlleri

ç. Uyuşmazlıklarda çözüm yolları

 • Sulhen çözüm, tahkim yoluyla çözüm
 • Mahkeme yoluyla çözüm

9. Dış Ticarette Önemli Belgeler

a. Proforma fatura, ticari fatura

b. Ülkelere göre düzenlenen belgeler

 • ATR
 • EUR.1
 • Menşe şehadetnamesi
 • Özel menşe şehadetnamesi (GSP Form A)

c. Taşıma belgeleri

 • Deniz konşimentosu (Konşimento)
 • Kara yolu konşimentosu (CMR)
 • Hava yolu konşimentosu
 • Demir yolu konşimentosu (hamule senedi)

ç. Ürün gruplarına göre alınan belgeler

d. Bu evrakın alındığı kuruluşlar

e. Örnek olay anlatımları

Dış Ticaret Eğitini 1 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 3 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 4 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 5 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 6 ncı hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 7 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 8 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitim Kitabı

Dış Ticaret Soruları