AKREDİTİF TÜRLERİ

forklift ehliyeti

Akreditif Türleri Nedir?

Akreditif türleri, ödeme şekillerine ve özelliklerine göre iki grupta incelenmektedir. Ödeme şekillerine göre akreditif türleri, ödeme vadelerine ve ödemenin durumuna göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Özelliklerine göre akreditifler ise akreditiflerin uygulama şekillerine ve özelliklerine göre belirlenmektedir. Taraflar içinde bulundukları durum, karşı firmanın ve ülkesinin durumu gibi şartları gözönünde bulundurarak kendileri için en uygun akreditif türünü seçmektedir.

Dış Ticaret Kursu