VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

forklift ehliyeti

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)

Uluslararası ticarette ödeme şekilleri hakkında bilgiler:

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Vesaik mukabili ödeme malların ithalatçıya, mal bedeli ödendikten sonra teslim edildiği bir ödeme şeklidir.

Vesaik Mukabili Ödemenin Tarafları

Belge karşılığında ödeme yaparken ödeme yöntemine bağlı olarak farklı ödeme tarafları bulunmaktadır. Genel olarak belgeler karşılığında ödeme yapılırken aşağıdaki tarafların ödeme yönteminde rol oynaması gerekir:

Vesaik mukabili ödemelerde dört taraf bulunmaktadır;

  • İhracatçı(Satıcı): Gerekli talimatla birlikte mallara ilişkin belgeleri bankasına verip işlemi başlatan taraftır.
  • İhracatçı Bankası: İhracatçıdan almış olduğu belgeleri tahsil için muhabirine (ithalatçının bankasına) gönderen bankadır.
  • Tahsil/İbraz Bankası (İthalatçı Bankası): Gönderi Bankasından gelen belgelerle ilgili tahsil işlemini yürüten ve ithalatçıya belgelerin geldiğini haber verip ibraz eden bankadır. (İthalatçının Tahsil Bankasının müşterisi olmadığı durumlarda, ibraz bankası olarak, ithalatçının kendi bankası kullanılmaktadır.)
  • İthalatçı: Kendisine belge ibrazı yapılacak olan taraftır.

Vesaik mukabili ödemelerde, bankalar müşterilerinin vekili konumunda bulunmakta, sorumluluk taşımamaktadırlar.

Vesaik Mukabili karşılığında ödemenin 5 temel işlevi

  1. Belge karşılığı ödemeler, akreditiflere göre daha az karmaşık bir yapıya sahiptir.
  2. Bankalar, ödeme belgelerinin dolaşımında aktif rol oynasalar da, belgelerin kontrol edilmesi ve ödemenin yapılıp yapılmaması konusunda herhangi bir sorumlulukları yoktur.
  3. Akreditiflerden farklı olarak bankalar ihracatçıya ödeme garantisi vermez. İthalatçıların ödemeyi kabul etmemesi veya ödemeyi kabul etmesine rağmen vadesinde ödeme yapmaması riskinin tamamı ihracatçılara aittir.
  4. Akreditiflerden farklı olarak belgeler bankalar tarafından kontrol edilmez. Bu durum ithalatçı açısından risk oluşturmaktadır, örneğin ithalatçı belgeleri almak için ön ödeme yaptıysa sahte veya sahte belge alma riskiyle karşı karşıyadır.
  5. Bazı taşıma türlerinde vesaik karşılığı ödeme, ihracatçılar için akreditifle ödemeye göre daha tehlikeli bir durum teşkil etmektedir. Bu durum, özellikle orijinal taşıma belgesi gerekmeden malların alıcıya teslim edilebildiği yükleme türleri için geçerlidir.