VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

forklift ehliyeti

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)

Uluslararası ticarette ödeme şekilleri hakkında bilgiler:

Vesaik mukabili ödeme malların ithalatçıya, mal bedeli ödendikten sonra teslim edildiği bir ödeme şeklidir.

Vesaik mukabili ödemelerde dört taraf bulunmaktadır;

  • İhracatçı(Satıcı): Gerekli talimatla birlikte mallara ilişkin belgeleri bankasına verip işlemi başlatan taraftır.
  • İhracatçı Bankası: İhracatçıdan almış olduğu belgeleri tahsil için muhabirine (ithalatçının bankasına) gönderen bankadır.
  • Tahsil/İbraz Bankası (İthalatçı Bankası): Gönderi Bankasından gelen belgelerle ilgili tahsil işlemini yürüten ve ithalatçıya belgelerin geldiğini haber verip ibraz eden bankadır. (İthalatçının Tahsil Bankasının müşterisi olmadığı durumlarda, ibraz bankası olarak, ithalatçının kendi bankası kullanılmaktadır.)
  • İthalatçı: Kendisine belge ibrazı yapılacak olan taraftır.

Vesaik mukabili ödemelerde, bankalar müşterilerinin vekili konumunda bulunmakta, sorumluluk taşımamaktadırlar.