DIŞ TİCARET KURSU- 1.HAFTA

forklift ehliyeti

1. Girişimcilik ve Kariyer Olarak “DIŞ Ticaret Mesleği”

 • a. Girişimcilikle ilgili temel esaslar
 • b. Başarı hikâyeleri
 • c. Dış ticaret mesleğinin analitik anlatımı

2. Dış Ticarete Nasıl Başlamalı?

 • a. Dış ticaretin önemi
 • b. Dış ticarete başlarken dikkate alınacak hususlar
 • c. Şahsî yetenekler
 • ç. Lisan bilgisi
 • d. Mevzuatı ve uygulamayı bilmenin önemi
 • e. Pazar araştırması
 • f. Dış pazarların analizi

3. İşletmeleri Dış Ticarete iten Nedenler

4. İşletmeleri Uluslararasılaşması

 • a. İşletmelerin Uluslararasılaşmasının nedenleri
 • b. İşletmelerin Uluslararasılaşması süreci ve yöntemleri

5. Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Beklentiler

 • a. 24 Ocak 1980 kararları öncesi dünya ve Türkiye
 • b. 24 Ocak 1980 kararları sonrası dünya ve Türkiye
 • c. Türkiye ve dünya dış ticaretindeki dönüm noktaları ve sonuçları

6. Dünya Ticaret Örgütü, Kurallar ve Dış Ticaret Uygulamalarına Etkisi

 • a. Dünya Ticaret Örgütünün global ticaretteki etkileri
 • b. Uluslararası Entegrasyonlar (AB; NAFTA; ASEAN; MERCOSUR; EFTA vd.)

7. AB’nin Yapısı ve Güncel Durumun Dış Ticaretimize Yansımaları

 • a. AB’nin organizasyonel ve uygulamaya yönelik yapısı
 • b. AB sürecinin ülkemiz ve AB dışındaki ülkelerle olan ticaretimiz açısından önemi

8. Türkiye-AB Ticari ilişkileri (Gümrük Birli_i, Müzakere Süreci ve Dış Ticaret)

 • a. Gümrük Birliği öncesi ve sonrası Türkiye’nin AB’ye karşı durumu
 • b. Tam üyelik sürecindeki beklentiler ve sürecin değerlendirilmesi

9. Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Uygulamadaki Önemi

 • a. Türkiye’nin ikili dış ticaret ilişkileri açısından önem arz eden Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın uygulama ve ihracatımız açısından önemi
 • b. EFTA üyesi ülkeler (Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkeleri)

Dış Ticaret Eğitini 2 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 3 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 4 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 5 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 6 ncı hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 7 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 8 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitim Kitabı

Dış Ticaret Soruları