DIŞ TİCARET KURSU- 7.HAFTA

forklift ehliyeti
Dış Ticaret Kursu dördüncü hafta

Dış Ticaret Kursu Eğitimlerinde dördüncü hafta eğitimlerinin içeriği.

Dış Ticaret Kursu Eğitimlerinde yedinci hafta eğitimlerinin içeriği.

1. Gümrük işlemleri

  • a. Gümrük mevzuatı ve uygulamadaki önemi
  • b. Gümrük beyannamesi ve doldurulması
  • c. Gümrükleme işlemleri ve uygulama örnekleri

2. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

  • a. Dahilde işleme rejimi (D_R)
  • b. DİR uygulama örnekleri
  • c. DİR otomasyon sistemi
  • ç. Hariçte işleme rejimi ve uygulama örnekleri
  • d. Antrepo rejimi
  • e. Geçici ithalat

3. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

4. İhracatta Vergi, Resim ve Harç istisnaları

5. İhracatta KDV iadesi

Dış Ticaret Eğitini 1 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 2 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 3 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 4 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 5 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 6 ncı hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 8 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitim Kitabı

Dış Ticaret Soruları