DIŞ TİCARET EĞİTİM KİTABIMIZ

forklift ehliyeti

Eğitim Kitabımız 

İçindekiler;

Dersin adı Sayfa

1- Giriş……………………………………………………………………………………………………. 1

2- Dış Ticaret Politikasının Amaçları…………………………………………………………. 4

3- Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar …………………………………………….. 6

4- Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Temel Belgeler ……………………………….. 13

5- Teslim Şekilleri…………………………………………………………………………………… 22

6- Ödeme Şekilleri………………………………………………………………………………….. 26

7- Örnek Formlar……………………………………………………………………………………. 46

8- Gümrük Rejimleri………………………………………………………………………………. 49

9- Gümrük Kavramları……………………………………………………………………………. 75

10- Serbest Bölgeler ……………………………………………………………………………….. 77

11- Bedelsiz Araç İthalatı ………………………………………………………………………… 80

12- Yolcu İşlemleri …………………………………………………………………………………. 87

13- Naklihane ………………………………………………………………………………………… 92

14- İhracı Yasak Mallar Listesi ………………………………………………………………… 98

15- İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi ……………………………………………………… 99

16- Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi (fasıllar) ……………………………………….. 102

17- Kısaltmalar ve Semboller ………………………………………………………………….. 106

18- İhracat Beyannamesi ……………………………………………………………………….. 108

19- İthalat Beyannamesi ………………………………………………………………………… 109

Dış Ticaret Eğitini 1 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 2 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 3 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 4 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 5 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 6 ncı hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 7 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 8 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Soruları