DIŞ TİCARET KURSU- 6.HAFTA

forklift ehliyeti
Dış Ticaret Eğitimi dördüncü hafta

Dış Ticaret Eğitimi dördüncü hafta eğitimlerinin içeriği.

Dış Ticaret Kursu Eğitimlerinde altıncı hafta eğitimlerinin içeriği.

1. İhracatın Teşviki Yöntemleri

  • a. Genel ihracat teşviki
  • b. İhracatta devlet yardımları (ar-ge, çevre, ofis-mağaza-büro, pazar araştırması, fuar, istihdam, eğitim, imaj-marka, tarım)
  • c. KOSGEB’in ihracat teşvikleri

2. Dış ticarette Standartlar

  • a. Kalite belgeleri: Kalite belgeleri, müşterilere şirketin ürün veya hizmetlerinin kalitesi konusunda güven vermekte ve aynı zamanda şirketlerin ekonomik başarısını da artırmaktadır. Firmalar sahip oldukları kalite belgeleri sayesinde uluslararası pazarda rekabet edebilmekte ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
  • b. CE işareti ve uygulaması: “CE” işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve amacına uygun kullanıldığında insan canına ve malına, bitki ve hayvanların varlığına vb. çevreye zarar vermeyeceğini gösteren bir işarettir.

3. Marka ve Patent

  • a. Marka tescili: Marka, hangi şirketin bir mal veya hizmeti devreye soktuğunu gösteren işarettir. Bir ticari markanın tescili, bu ticari markanın yasal korumasıdır. Bir markanın tescil edilmesi, üçüncü şahısların markadan gelir elde etmesine veya başka bir şekilde kullanmasına izin vermez. Marka tescili 10 yıl sürer, devredilebilir ve miras alınabilir.
  • b. Marka koruma: Marka koruması bağlamında, bu, şirketler tarafından yapılan tasarımların veya diğer şirketler ve markalar tarafından yapılan materyallerin ayrılmasını sağlayan sözde bir sistemin korunması anlamına gelir.
  • c. Marka destekleri
  • ç. Patent
  • d. Fikrî mülkiyet hakları: Telif hakkı veya fikri haklar olarak da bilinen “fikri mülkiyet”, bir eserde var olabilecek tüm maddi ve manevi hakları ve buna bağlı hakları ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişi veya kuruluşun sahip olduğu fikirlerin ürünüdür; Bu kişi veya kuruluş daha sonra onu özgürce paylaşmayı veya kullanımını bir şekilde kontrol etmeyi seçebilir.

Dış Ticaret Eğitini 1 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 2 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 3 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 4 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 5 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 7 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 8 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitim Kitabı

Dış Ticaret Soruları