DIŞ TİCARET KURSU- 5.HAFTA

forklift ehliyeti
Eximbank Kredi Programları

Eximbank Kredi Programları

1. Eximbank Kredi Programları ve Uygulaması

  • a. Sevk öncesi ihracat kredileri
  • b. Dış ticaret şirketleri kısa vadeli ihracat kredileri
  • c. İhracata hazırlık kredileri

Türk Eximbank nedir?

Türk Eximbank’ın hedefi; İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç edilen mallar için yeni pazarların açılması, ihracatçıların uluslararası ticaretteki paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, yurt dışında faaliyet gösteren ihracatçı ve müteahhitler için uluslararası pazarlarda rekabet gücü ve güvenliğin sağlanması ve yurtdışına yatırım yaparken veya döviz kazanmak amacıyla sermaye mallarının üretimini ve satışını teşvik ederken ihracat. Türk Eximbank’ın hedefi, dengeli, sağlıklı ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir ihracat politikasının izlenmesine katkıda bulunmaktır.

İhtiyaca dayalı kredi desteği sağlamak ve rekabet gücünü artırmak,

Yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bu faaliyetlerin finansmanına katılımını artırmak ve bu kuruluşların finansmanında etkin rol oynamalarını sağlayacak garantiler vermek,

Mal ve hizmet ihracatından doğan alacaklarını ekonomik ve politik risklere karşı sigorta ettirerek gerçekleştirir.

Dış Ticaret Eğitini 1 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 2 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 3 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 4 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 6 ncı hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 7 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 8 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitim Kitabı

Dış Ticaret Soruları