Sanayi Nedir?

forklift ehliyeti

Sanayi (Endüstri) Nedir? İşlenmemiş ham maddelerin veya yarı işlenmiş halde olan ham maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesine sanayi denilmektedir. Sanayi ülkelerin ekonomik olarak gelişmesinde önemli bir aşaması olarak görülmektedir. Günümüzde ekonomik yönden gelişmiş ülkeler zenginliklerinin birçoğunu yani önemli bir kısmını sanayileşme ile sağlamaktadırlar.

Sanayi kavramı 18. yüzyılın ikinci yarısından önce büyük Britanya yani İngiltere’de daha sonra Batı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde geliştiği görülmektedir.

Sanayinin gelişmesiyle el emeğinin yerini hızlı bir üretim olan seri üretim yapan makineler almaktadır ve böylece daha kısa zamanda mal üretilmektedir. Üretilen bu malların piyasaya sürülmesi ve pazarlanması yeni bir süreç olan zenginleşme sürecini başlatmaktadır.

Günümüzde sanayi, ülkelerin ekonomisini önemli ölçüde yönlendiren başlıca bir sektör haline gelmektedir. Sanayi ülkelerinin hem doğal kaynaklarının değerlendirilmesi ve çok sayıda iş gücü gerektirmekte ve insana iş imkânı sağlamaktadır. Sanayide üretim kapalı mekânlarda yapıldığı için iklim şartlarından etkilenmemesi ve üretilen malın uzun ömürlü olması ve piyasaya sunulurken pazarlamaya yönelik olması nedeniyle önemli ve kar oranı yüksek imkânlar sunmaktadır.

Bir yerde sanayi tesislerinin kurulup gelişmesi ve üretime geçmesi için çeşitli koşullara bağlı olmaktadır.

Sermaye Ne Demek?

Sanayi yapılarının yapımı, makine ve teçhizat alımı, işlenecek maddenin alımı ve insanlara ücretlerin ödenmesi gibi birçok alanda sermayeye yani paraya ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde sanayi her alanda önemli bir paya sahip olmaktadır. Yabancı ülkelerin ileri gelenleri yani sermaye sahipleri de ülkemizde sanayinin hemen hemen birçok alanına para yatırmaktadırlar.

Enerji Ne Demek?

Sanayi nedir dediğimizde, enerjinin rolünü unutmamak gerekir. Enerji, sanayide ham maddenin işlenmesi için gerekmektedir. Ülkemiz petrol, doğal gaz gibi bazı enerji kaynaklarını dış ülkelerden ithalat yoluyla sağladığından önemli miktarda yabancı para çıktısına neden olmakta ve bu durum karşısında sanayileşmenin azaldığı görülmektedir. Sanayi tesislerinde kullandığımız en önemli enerji kaynağını elektrik enerjisi oluşturmaktadır. Ülkemizde enerji tüketiminin fazla olması nedeniyle sanayinin gelişmiş olduğunun bir kanıtı da ortaya çıkmaktadır.

Ham Madde Nedir?

Sanayinin temelinin kuruluş şartı olan ham madde bakımından, Türkiye büyük avantajlara sahip olmaktadır. Ham maddeler, yarı işlenmiş maddeler veya onlardan işlenmiş maddelerin fazlası başka ülkelere ihraç edilerek, Türkiye’ ye döviz yani dolar ve avro kazandırılmaktadır.

Ham maddeleri tarımsal, hayvansal ve madensel ham maddeler olarak ayırmaktadır. Ham madde kaynakları ile sanayilerin birbirlerine yakın olması verimliliğin artması açısından önemli olduğu görülmektedir.

Ham madde kaynaklarını yakınlığı ekonomik yönden yararlı olduğu gibi maddenin yakın bir konumda olması maddenin sanayi üretim alanına hızla getirilmesini ve seri üretimin hızlı bir şekilde işlemesini kolaylaştırmaktadır.

Sanayi, Türkiye’ nin en önemli ekonomik kalkınma unsurlarından biri olmaktadır. Türkiye’de çıkarılan madenlerin işlenmesi sanayi bölgelerinin kuruluşuna yön vererek sanayide ham madde çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Ham maddelerin işlenme süreçlerinde oluşturulan maddeler ile Türkiye ekonomide büyük her bakımdan kalkındığını ortaya koymaktadır.

Dış Ticaret Kursu İstanbul web sitemizi Twitter‘ dan da takip edebilirsiniz.