Dış Ticaret Açığı Nedir?

forklift ehliyeti

Ticari faaliyetlerde ulusal pazardaki alım satım işlemleri yurtiçi ticari faaliyetler şeklinde isimlendirilir ve dış ülkeler ile gerçekleştirilen ticari faaliyetler dış ticaret olduğundan yurtdışı ticari faaliyetlere girmektedir. Bu ticari faaliyetler içerisinde bulunan eşitlik ve denge unsurunun sağlanması bir ülkenin ekonomik getirileri açısından oldukça önem taşır. Dış ticaret açığı ortaya çıkması için şunlar gerekmektedir, Bir ülkenin ithalatı, belirli bir süre içinde ihracatını aştığında bir ticaret açığı ortaya çıkar. Negatif ticaret dengesi olarak da adlandırılır.

Dış Ticaret Açığı

Dış Ticaret Dengesi

Bir uluslararası işlem hesabında negatif net tutar veya negatif bakiye olduğunda bir ticaret açığı oluştuğu anlamına gelir. Ödemeler dengede olması yani dış ticaret dengesi hayati öneme sahiptir.  Ticarette bir aksaklık meydana geldiğinde, ticari faaliyette bulunanlar ve taraflar arasındaki tüm ekonomik işlemlerini kaydederler.

Bir uluslararası işlem hesabında farklı kategoriler üzerinden bir ticaret açığı veya net tutar hesaplanabilir. Bunlar malları ve hizmetleri, cari hesabı ve cari ve sermaye hesaplarındaki bakiyelerin toplamını içerir. Cari ve sermaye hesaplarındaki bakiyelerin toplamı net borç verme ve borç almaya eşit olduğu zaman denge oluşur. Finans hesabı, cari ve sermaye hesaplarındaki satın alma ve ödemelerin aksine, finansal varlıkları ve borçları ölçmektedir.

İthalat ve İhracat Arasındaki Fark

İthalat ve ihracat arasındaki fark, ithalatın, malların yerel bir şirket tarafından iç pazarda satmak amacıyla diğer ülkelerden satın alındığı ticaret şeklidir. Öte yandan, ihracat, bir şirketin yurt içinde üretilen malları diğer ülkelere sattığı bir ticareti ifade eder.

Ticaret, bir bedel karşılığında ürün ve hizmetlerin satışı, transferi veya değişimi ile ilgilenen ticaret kolunu ifade eder. Aynı zamanda nihai tüketiciye mal tedarikinde yardımcı olur. Ticaret, iç ticaret ve dış ticaret olmak üzere iki türdür. İç ticaret, malların ülkenin coğrafi sınırları içinde alınıp satılmasıdır ve toptan ticareti ve perakende ticareti içerir. Bunun aksine olarak, dış ticaret, mallar dünyanın farklı ülkelerinde alınıp satıldığında gerçekleşir ve ithalat, ihracat ve girişimi içerir. İthalat ve ihracatın gerçekleşmesi, ülkelerin iç pazarda fazlalığı olan şeyleri ihraç ederek ekonomik gelir etmeleri ve ihtiyaç duydukları şeyleri ithal ederek iç pazara sunmaları sıklıkla gerçekleşen ve ülkeler arası ekonomi temelli ilişkilerin altyapısını oluşturan faaliyetlerdir.

Dış Ticaret Kursu İstanbul web sitemizi Twitter‘ dan da takip edebilirsiniz.