RIHTIMDA TESLİM

forklift ehliyeti

DEQ-DELİVERED EX QUAY-RIHTIMDA TESLİM

Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şekli DES teslim şekli ile aynı prensiplere dayanmakla birlikte ondan farklı olarak malın teslimidir. Limanda boşaltma tamamlanıp ithalat gümrük vergilerini ödedikten sonra malı teslim eder. Bu nedenle satıcının, alıcının ülkesinde yürürlükte bulunan kambiyo rejimine uygun ithalatçı belge olmadığı koşullarda bu teslim şekli uygulanmaz.

Teslim Şeklinin Özellikleri:

 • DEQ teslimatı, DES (Gemi Kenarında Teslim Edilmiş) teslimatına benzer şekilde işler. Farklı olarak, malların teslimi limanda boşaltma tamamlandıktan ve ithalat gümrük vergileri ödendikten sonra gerçekleşir.
 • Bu nedenle, satıcının, alıcının ülkesinde yürürlükte bulunan kambiyo rejimine uygun ithalatçı belgesi olmadığı durumlarda DEQ teslimatı kullanılamaz.

Satıcının Sorumlulukları:

 • Satıcı, sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar.
 • Kendi ülkesinde ve alıcının ülkesinde kullanılacak gerekli belgeleri hazırlar.
 • İhracat ve ithalat gümrük işlemlerini tamamlar.
 • Taşıyıcı aracı temin eder ve navlun ücretini öder.
 • Malların varış limanına hangi tarihte ulaşacağını alıcıya bildirir.
 • Belirlenen tarihte varış limanında gümrük işlemlerini de tamamlayarak malları alıcının emrine hazır tutarak teslim eder.

Alıcının Sorumlulukları:

 • Alıcı, sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.
 • İthalat ile ilgili belgeleri düzenleyebilmesi için satıcıya gerekli yardımı sağlar.
 • Satıcı tarafından emrine hazır tutulduğu andan itibaren mallarla ilgili tüm risk ve masraflar alıcıya aittir.