ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

forklift ehliyeti

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri Nedir?

Uluslararası ticarette dört ana ödeme şekli bulunmaktadır;

  1. Peşin Ödeme (Cash Payment)
  2. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
  3. Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)
  4. Akreditifli Ödeme (Letter of Credit

Ödeme yöntemlerinden hangisinin kullanılacağı, alıcı ve satıcı arasındaki güvene, ülkelerin izlediği genel politikalara, tarafların ticari ve mali durumlarına bağlı olarak belirlenmektedir.

Dış Ticaret Kursu İstanbul web sitemizi Twitter‘ dan da takip edebilirsiniz.