Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

forklift ehliyeti

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit – L/C)

Letter of Credit 1-L/C

Ticari faaliyet konusu mal veya hizmetlerin alıcısı ve satıcısı konumunda bulunan kişiler yani ihracatçı ve ithalatçıların, karşılıklı beklentilerinin gerçekleştirilmesi ve tarafların eşit oranda korunması istendiği durumlarda “Akreditifli Ödeme” tercih edilerek, malı veya hizmeti temsil eden belgelerin ibrazı karşılığında ödeme öngören bir uzlaşmaya varılmaktadır.
Akreditif: Bir alıcının talebine istinaden,bir bankanın verdiği ve alıcı tarafından ayrıntıları belirtilmiş,mala veya hizmete ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında,belirtilen bir satıcıya ödeme yapılacağı yolundaki şartlı bir taahhüttür.


 

 

 


Akreditif ile ödeme yapma usulleri;

 • Uluslararası ticari faaliyet bankalar tarafından düzenlenmiş,
 • Taraflar için büyük ölçüde güvenlik unsuru sağlanmış,
 • Akreditif koşulları yerine getirildiğinde ödeme garantilenmiş, ve
 • Ödeme, ilgili mala veya hizmete değil, belgelere dayandırılmış olmaktadır.

Akreditif bir anlamda kredidir. Uluslar arası uygulamada mal bedeli akreditif açılırken transfer edilmeyip, ödeme vesaikin teslim sırasında veya sonradan söz konusu olduğu için akreditif işlemine vesikalı kredi ” Documentary Credit “ de denilmektedir.

Akreditif, uluslararası ticarette sıklıkla kullanılan bir ödeme aracıdır. İhracatçı ve ithalatçı arasındaki işlemlerde, alıcı tarafından satıcıya ödeme garantisi sunar. Akreditif işlemlerinde bankalar veya diğer finans kurumları aracılık etmektedir.

Akreditifin Temel Özellikleri:

 • Koşullu Ödeme: Akreditif, belirli şartların yerine getirilmesi halinde gerçekleştirilen bir ödeme aracıdır. Bu şartlar genellikle, satıcının belirli belgeleri (fatura, konşimento vb.) ibraz etmesi şeklindedir.
 • Güvence: Akreditif, hem alıcı hem de satıcı için güvence sağlar. Alıcı, satıcının gerekli belgeleri ibraz etmesi halinde ödemeyi alacağından emin olur. Satıcı ise, alıcının ödemeyi yapacağına dair bir garantiye sahip olur.
 • Banka aracılığıyla: Akreditif işlemleri, bankalar veya diğer finans kurumları aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu sayede işlem güvenliği ve şeffaflığı sağlanır.

Akreditif Çeşitleri:

 • Dönülebilir Akreditif: Amir banka, lehtara haber vermeden akreditif şartlarında değişiklik yapabilir.
 • Dönülemez Akreditif: Amir banka, lehtarın onayı olmadan akreditif şartlarında değişiklik yapamaz.
 • Görülebilir Akreditif: Lehtar, belgeleri incelemeden önce ödemenin yapılmasını talep edebilir.
 • Kapalı Akreditif: Lehtar, belgeleri incelemeden önce ödemenin yapılmasını talep edemez.

Akreditifin Avantajları:

 • Güvenli: Hem alıcı hem de satıcı için güvence sağlar.
 • Şeffaf: İşlemler bankalar aracılığıyla gerçekleştiğinden şeffaflık sağlanır.
 • Kolay: Kullanımı nispeten kolaydır.
 • Uluslararası: Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılır.

Akreditifin Dezavantajları:

 • Maliyetli: Akreditif işlemleri belirli bir maliyet taşır.
 • Karmaşık: Karmaşık bir işlem olabilir.
 • Zaman alıcı: İşlemlerin tamamlanması zaman alabilir.

Akreditif Kullanımı:

Akreditif kullanımı, uluslararası ticarette sıklıkla tercih edilir. Özellikle, yüksek tutarlı işlemlerde veya alıcı ve satıcı arasında güven ilişkisinin tam olarak oluşmadığı durumlarda akreditif kullanımı yaygındır.