Ödeme Şekillerine Göre Akreditif Türleri

forklift ehliyeti

Ödeme Türüne göre akreditif

a) Vesaik İbrazı Karşılığında Ödemeli Akreditif (At Sight L/C)
Akreditife ilişkin vesaikin, akreditif vadesi içinde ve akreditif şartlarına uygun bir şekilde hazırlanarak akreditifte belirlenmiş ödeme yerine göre teyit bankasına veya amir bankaya ibraz edilerek tahsilatın gerçekleştirilmesi şeklindeki akreditif türüdür.

b) Vadeli Akreditif (Yükleme Tarihi veya Vesaik İbrazından Belirli Bir Süre Sonra
Ödemeli Akreditif) (Defferred Payment L/C)
Vesaikler akreditif koşullarına uygun bir şekilde ibraz edildikten sonra, bedelin akreditifte belirlenmiş süre sonunda ihracatçıya ödenmesini öngören akreditif türüdür. Bu akreditif şekli ile ithalatçı, mal bedelini mallar gümrüğe geldikten sonra veya ithali gerçekleştikten sonra ödeme şansına sahiptir.

c) Kabul Kredili Akreditif (Vadeli Poliçe İle Kullanılan Akreditif) ( Acceptance L/C)
Akreditif şartlarına uygun olarak hazırlanmış vesaikin ibrazı sırasında lehdarın durumuna göre amir banka veya muhabir banka üzerine vadeli poliçe tanzim edilmesini ve bu poliçenin (draft) kabul edilip vadesinde ödenmesini öngören akreditif türüdür.


 

 

 


d) İştiralı Akreditif (Negotiable L/C)
İştira işlemi için belirlenmiş ve yetkilendirilmiş banka tarafından poliçe(ler)in ve/veya vesaikin değerinin verilmesini öngören bir akreditif türüdür. Diğer bir ifadeyle iştira bankası poliçe(leri) ve/veya vesaiki satın almaktır.