ULUSLARARASI TİCARETTE ULUSLARARASI KURALLAR

forklift ehliyeti

Uluslararası Ticarette Uluslararası Kurallar (INCOTERMS)

Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Ticaret Odası (ICC), uluslararası ticaret hareketlerinde anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal ihtilafları ortadan kaldırmak ve böylece alıcı ile satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemek amacıyla, alım satım işlemlerine bazı kurallar getirmiş ve bu düzenlemeleri ilk kez 1936’da “INCOTERMS” adıyla yürürlüğe koymuştur.

Son olarak 2000 yılında INCOTERM’ler gözden geçirilerek yeniden kaleme alınmıştır. 2000 yılına ait 560 sayılı broşür ile düzenlenen teslim şekilleri 1990 düzenlemesi ile karşılaştırıldığında DEQ, FAS ve FCA teslim şekillerinde bazı değişiklikler yapıldığı görülür. DEQ ve FAS teslim şekillerinde gümrük işlemleri ve vergilerinin kimin tarafından ödeneceği, FCA teslim şeklinde ise yükleme/boşaltma (Loading/Unloading) masrafları konuları yeniden düzenlenmiştir.

Bu aşamada bilinmesi önemli bir konu da, 560 nolu broşürde yer alan kuralların ancak taraflarca bu kurallara atıfta bulunulması halinde uygulanacağı yani INCOTERM kurallarının re’sen uygulanamayacağıdır.

INCOTERMS – ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
Grup Grup Tanımı Kısa tanımı İngilizce Açılımı Türkçe Açılımı Kullanıldığı Taşımacılık Türü
E Satıcı malı alıcının emrine kendi fabrikasından itibaren teslim eder. EXW Ex Work Ticarî işletmede Teslim Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
F Satıcı malı alıcının gösterdiği yere teslim eder. FCA Free Carrier Taşımacıya teslim Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
C Satıcı taşıma sözleşmesi yapmak zorundadır ama ne kayıp ne hasar rizikosu ne de yüklemeden sonra doğabilecek ek harcamaları üstlenir. FAS Free Longside Ship Gemi yanında teslim Denizyolu
D Malın gönderildiği ülkeye kadar yaptığı yolculuğun yol açtığı bütün harcamaları ve rizikoları satıcının yükümlülüğüne bırakır. CPT Free On Board Gemi Bordasında Teslim Denizyolu
CIP Cost And Freight Mal bedeli ve Taşıma Denizyolu
DAF Cost, Insurance and Freight Mal bedeli, Sigorta ve Taşıma Denizyolu
DES Carriage Paid To Taşıma, ………’e kadar ödenmiş Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
DEQ Carriage And Insurance aid To. Sigorta dâhil taşıma, …’e ödenmiş Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
DDU Delivered at Frontier Sınırda Teslim Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
DDP Delivered Ex Ship Gemide Teslim Denizyolu
Delivered Ex Quay Rıhtımda Teslim Denizyolu
Delivered uty Unpaid Vergileri Ödenmemiş Teslim Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
Delivered Duty Paid Vergileri Ödenmiş