İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ

forklift ehliyeti

İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi Nedir?

 • 1-Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler
 • 2-Afyon ve haşhaş kellesi
 • 3-Uyuşturucu maddeler
 • 4-Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki mallar
 • 5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon
 • 6-Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)
 • 7-Tohumluklar
 • 8-Ankara (Tiftik) keçisi
 • 9- Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri
 • 10-Yarış atları
 • 11-Yem Kanunu kapsamına giren yemler
 • 12-Veteriner İlaçları
 • 13-İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları
 • 14-Damızlık büyük ve küçük baş hayvan
 • 15-Doğa Mantarı (Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için)
 • 16-Mavi yüzgeçli orkinos (thynus thunnus) (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)
 • 17-Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine

İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar

 • 18-Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yazılım ve Teknoloji Ek’i Dahilindeki Malzemeler
 • 19- Şeker
 • 20- Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri
 • 21- 87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin
 • 22- Zeytin fidanı (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları)
 • 23- Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi Kapsamındaki Malzemeler
 • 24- Yaprak tütün, tütün döküntüleri
 • İhracı Yasak Mallar listesi
 • Uluslararası Ticarette Uluslararası Kurallar
 • Dış Ticaret Kursu İstanbul web sitemizi Twitter‘ dan da takip edebilirsiniz.