ÜLKE GURUPLARINA GÖRE İHRACAT

forklift ehliyeti
MİLYON DOLAR
                                                                  NİSAN          |             OCAK -NİSAN
2011 % DAĞ. 2012 % DAĞ. % DEĞ. 2011 % DAĞ. 2012 % DAĞ. % DEĞ.
GENEL İHRACAT TOPLAMI 11.873 100,0 12.676 100,0 6,8 43.295 100,0 48.017 100,0 10,9
A- AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ (27)  5.802 48,9  4.770 37,6 -17,8 20.976 48,4 19.703 41,0 -6,1
B- TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ   201 1,7 207 1,6 3,3 787 1,8 819 1,7 4,1
C- DİĞER ÜLKELER 5.871 49,4 7.699 60,7 31,1 21.532 49,7 27.494 57,3 27,7
 1- DİĞER AVRUPA 1.103 9,3 1.073  8,5 -2,7 4.011 9,3 4.474 9,3 11,5
2- AFRİKA    787 6,6 1.136 9,0 44,3  2.979 6,9 4.602 9,6 54,5
      Kuzey Afrika   503 4,2 814 6,4 61,7 1.952 4,5 3.188 6,6 63,3
      Diğer Afrika 284 2,4 322 2,5 13,4 1.026 2,4 1.414 2,9 37,7
3- AMERİKA 736 6,2 769 6,1 4,5 2.542 5,9 3.224 6,7 26,9
   Kuzey Amerika 475 4,0 539 4,2 13,3 1.756 4,1 2.272 4,7 29,4
Orta Amerika ve 77 0,7 53 0,4 -31,4 228 0,5 288 0,6 26,2
Karayip 184 1,5 178 1,4 -3,3 557 1,3 664 1,4 19,2
Güney Amerika 3.198 26,9 4.677 36,9 46,2 11.780 27,2 14.969 31,2 27,1
4- ASYA 2.253 19,0 3.869 30,5 71,7 8.639 20,0 11.704 24,4 35,5
Yakın ve Ortadoğu 945 8,0 808 6,4 -14,5 3.141 7,3 3.265 6,8 4,0
Diğer Asya 41 0,3 37 0,3 -9,1 150 0,3 153 0,3 2,4
5- AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA 5 0,0 7 0,1 33,6 71 0,2 72 0,1 0,9
6- DİĞER ÜLKE ve BÖLGELER 5 0,0 7 0,1 33,6 71 0,2 72 0,1 0,9
SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI
EFTA Ülkeleri 6.058 51,0 5.302 41,8 -12,5 22.375 51,7 22.278 46,4 -0,4
OECD Ülkeleri 125 1,1 117 0,9 -6,2 567 1,3 880 1,8 55,2
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 1.509 12,7 1.524 12,0 1,0 5.460 12,6 5.757 12,0 5,4
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 789 6,6 2.007 15,8 154,4 2.828 6,5 4.611 9,6 63,0
Bağımsız Devletler Topluluğu 1.157 9,7 1.213 9,6 4,9 4.045 9,3 4.531 9,4 12,0
Türk Cumhuriyetleri 455 3,8 473 3,7 4,1 1.456 3,4 1.724 3,6 18,4
İslam Konferansı Teşkilatı 3.007 25,3 4.917 38,8 63,5 11.380 26,3 15.976 33,3 40,4

Dış Ticaret Kursu