Kategori: Genel

DIŞ TİCARET EĞİTİM KİTABIMIZ

Eğitim Kitabımız  İçindekiler; Dersin adı Sayfa 1- Giriş……………………………………………………………………………………………………. 1 2- Dış Ticaret Politikasının Amaçları…………………………………………………………. 4 3- Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar …………………………………………….. 6 4- Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Temel Belgeler ……………………………….. 13 5- Teslim Şekilleri…………………………………………………………………………………… 22 …

GEMİDE TESLİM

DES-Delivered Ex Ship-Gemide Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı malları varış limanında, gemide teslim eder. Varış limanına kadar bütün risk ve masraflar navlun ücreti de dâhil olmak üzere satıcı tarafından karşılanır. Belirlenen varış …

RIHTIMDA TESLİM

DEQ-DELİVERED EX QUAY-RIHTIMDA TESLİM Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şekli DES teslim şekli ile aynı prensiplere dayanmakla birlikte ondan farklı olarak malın teslimidir. Limanda boşaltma tamamlanıp ithalat gümrük vergilerini ödedikten sonra malı teslim eder. Bu …

VERGİLERİ ÖDENMEMİŞ TESLİM

DDU-Delivered Duty Unpaid-Vergileri Ödenmemiş Teslim Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: DDU çok araçlı taşımacılıkta kullanılır. Deniz taşımacılığında kullanılan DEQ şekline benzemekle birlikte bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte alıcının ülkesinde belirlenen yerde gümrük vergilerini ödemeksizin …

VERGİLERİ ÖDENMİŞ TESLİM

DDP-Delivered Duty Paid-Vergileri Ödenmiş Teslim Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır ancak DDP teslim şeklinde satıcı birde gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız …

SINIRDA TESLİM

DAF-Delivered At Frontier-Sınırda Teslim Nedir? Sınırda teslim hakkında detaylı bilgiler: Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şekli özellikle karayolu ve demiryolu taşımacılığında kullanılır. Satıcı tüm riskleri ve masrafları kendisine ait olmak üzere malı kararlaştırılan ülke sınırında, …

(CPT) TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

CPT-Carriage Paid To Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla …

(CIP) TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

CIP-Carriage and Insurance Paid To Taşıma Ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentesi ile …

MAL BEDELİ, SİGORTA VE TAŞIMA

CIF-Cost, Insurance And Freight-Mal bedeli, Sigorta ve Taşıma Nedir? Mal bedeli, sigorta ve taşıma hakkında bilgiler: Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı; sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana …

MAL BEDELİ VE TAŞIMA

CFR-Cost And Freight-Mal Bedeli ve Taşıma Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan …