Kategori: Genel

Ödeme Türüne göre akreditif

Ödeme Şekillerine Göre Akreditif Türleri

a) Vesaik İbrazı Karşılığında Ödemeli Akreditif (At Sight L/C) Akreditife ilişkin vesaikin, akreditif vadesi içinde ve akreditif şartlarına uygun bir şekilde hazırlanarak akreditifte belirlenmiş ödeme yerine göre teyit bankasına veya amir bankaya ibraz edilerek tahsilatın …
akreditif türleri

AKREDİTİF TÜRLERİ

Özelliklerine Göre Akreditif Türleri a) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif (Revocable L/C) Dönülebilir akreditif, lehdara önceden haber verilmeksizin herhangi bir anda amir banka tarafından değiştirilebilen veya iptal edilebilen bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır. b) Gayri kabili …