Kategori: Genel

VERGİLERİ ÖDENMİŞ TESLİM

DDP-Delivered Duty Paid-Vergileri Ödenmiş Teslim Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır ancak DDP teslim şeklinde satıcı birde gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız …

SINIRDA TESLİM

DAF-Delivered At Frontier-Sınırda Teslim Nedir? Sınırda teslim hakkında detaylı bilgiler: Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şekli özellikle karayolu ve demiryolu taşımacılığında kullanılır. Satıcı tüm riskleri ve masrafları kendisine ait olmak üzere malı kararlaştırılan ülke sınırında, …

(CPT) TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

CPT-Carriage Paid To Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla …

(CIP) TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

CIP-Carriage and Insurance Paid To Taşıma Ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentesi ile …

MAL BEDELİ, SİGORTA VE TAŞIMA

CIF-Cost, Insurance And Freight-Mal bedeli, Sigorta ve Taşıma Nedir? Mal bedeli, sigorta ve taşıma hakkında bilgiler: Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı; sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana …

MAL BEDELİ VE TAŞIMA

CFR-Cost And Freight-Mal Bedeli ve Taşıma Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan …
akreditif türleri

Akreditif Türleri Nedir?

Akreditif türleri, ödeme şekillerine ve özelliklerine göre iki grupta incelenmektedir. Ödeme şekillerine göre akreditif türleri, ödeme vadelerine ve ödemenin durumuna göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Özelliklerine göre akreditifler ise akreditiflerin uygulama şekillerine ve özelliklerine göre …
Letter of Credit 1-L/C

Akreditifli Ödeme

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit – L/C) Ticari faaliyet konusu mal veya hizmetlerin alıcısı ve satıcısı konumunda bulunan kişiler yani ihracatçı ve ithalatçıların, karşılıklı beklentilerinin gerçekleştirilmesi ve tarafların eşit oranda korunması istendiği durumlarda “Akreditifli Ödeme” …
Ödeme Türüne göre akreditif

Ödeme Şekillerine Göre Akreditif Türleri

a) Vesaik İbrazı Karşılığında Ödemeli Akreditif (At Sight L/C) Akreditife ilişkin vesaikin, akreditif vadesi içinde ve akreditif şartlarına uygun bir şekilde hazırlanarak akreditifte belirlenmiş ödeme yerine göre teyit bankasına veya amir bankaya ibraz edilerek tahsilatın …