Kategori: Genel

(CIP) TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

CIP-Carriage and Insurance Paid To Taşıma Ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentesi ile …

MAL BEDELİ, SİGORTA VE TAŞIMA

CIF-Cost, Insurance And Freight-Mal bedeli, Sigorta ve Taşıma Nedir? Mal bedeli, sigorta ve taşıma hakkında bilgiler: Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı; sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana …

MAL BEDELİ VE TAŞIMA

CFR-Cost And Freight-Mal Bedeli ve Taşıma Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan …

PEŞİN ÖDEME NEDİR?

Peşin Ödeme (Cash Payment) Peşin ödeme, ithalatçının mal bedelini, teslimattan önce ihracatçıya ödemesini öngören bir ödeme yöntemidir. İhracatçı ise bu ödeme karşılığında mala ilişkin belgeleri doğrudan ithalatçıya göndermek durumundadır. Bu ödeme yöntemi genellikle özel sipariş …

MAL MUKABİLİ ÖDEME

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) Mal mukabili ödeme hakkında bilgiler: Mal mukabili ödeme, malların, varış yerine ulaşıp ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra ödemenin yapılmasını öngören bir ödeme şeklidir. Mal mukabili ödemede ihracatçı, peşin ödeme …

VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents) Uluslararası ticarette ödeme şekilleri hakkında bilgiler: Vesaik mukabili ödeme malların ithalatçıya, mal bedeli ödendikten sonra teslim edildiği bir ödeme şeklidir. Vesaik mukabili ödemelerde dört taraf bulunmaktadır; İhracatçı(Satıcı): Gerekli talimatla …
akreditif türleri

Akreditif Türleri Nedir?

Akreditif türleri, ödeme şekillerine ve özelliklerine göre iki grupta incelenmektedir. Ödeme şekillerine göre akreditif türleri, ödeme vadelerine ve ödemenin durumuna göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Özelliklerine göre akreditifler ise akreditiflerin uygulama şekillerine ve özelliklerine göre …
Letter of Credit 1-L/C

Akreditifli Ödeme

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit – L/C) Ticari faaliyet konusu mal veya hizmetlerin alıcısı ve satıcısı konumunda bulunan kişiler yani ihracatçı ve ithalatçıların, karşılıklı beklentilerinin gerçekleştirilmesi ve tarafların eşit oranda korunması istendiği durumlarda “Akreditifli Ödeme” …
Ödeme Türüne göre akreditif

Ödeme Şekillerine Göre Akreditif Türleri

a) Vesaik İbrazı Karşılığında Ödemeli Akreditif (At Sight L/C) Akreditife ilişkin vesaikin, akreditif vadesi içinde ve akreditif şartlarına uygun bir şekilde hazırlanarak akreditifte belirlenmiş ödeme yerine göre teyit bankasına veya amir bankaya ibraz edilerek tahsilatın …
akreditif türleri

AKREDİTİF TÜRLERİ

Özelliklerine Göre Akreditif Türleri a) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif (Revocable L/C) Dönülebilir akreditif, lehdara önceden haber verilmeksizin herhangi bir anda amir banka tarafından değiştirilebilen veya iptal edilebilen bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır. b) Gayri kabili …