Kategori: Genel

İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ

İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ

İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi Nedir? 1-Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler 2-Afyon ve haşhaş kellesi 3-Uyuşturucu maddeler 4-Tehlikeli …

İHRACAT YÖNETMELİĞİ

İhracat Yönetmeliği Nedir? İhracat Yönetmeliği’nin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. İhracat Rejimi Kararı uyarınca yapılacak ihracat …
İHRACAT REJİM KARARI

İHRACAT REJİM KARARI

İhracat Rejimi Kararı Nedir? Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı …

GEMİ BORDASINDA TESLİM

FOB-Free On Board-Gemi Bordasında Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, …

BELİRLENEN YERDE TAŞIMACIYA TESLİM

FCA-Free Carrier-Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm …

GEMİ DOĞRULTUSUNDA TESLİM

FAS- Free Alongside Ship-Gemi Doğrultusunda Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rıhtımında ise, yükleme yerine getirerek, gemi açıkta demirli ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek …

TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM

EXW-Ex Work -Ticarî İşletmede Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları …

EĞİTİMENLERİMİZ

Yard.Doç.Dr.E.Erdinç GÜLBAŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı: Ekrem Erdinç GÜLBAŞ Doğum Tarihi: 1970 Unvan: Yrd.Doç.Dr. Lisans Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi İktisat 1993 Yüksek Lisans Eğitimi Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme 1997 Doktora Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler …
Diş ticaret eğitim takvimi

EĞİTİM TAKVİMİ

Dış Ticaret Eğitim Takvimimiz Eğitimlerimiz uygulamalı olarak verilir. Yönetmelik gereği eğitime en az Lise mezunları kabul edilir. Ancak kurum politikası olarak en az ön lisans ve lisans mezunları için ayrı, lise mezunları için ayrı grup …

EĞİTİM ALAN KURSİYERLERİMİZİN GÖRÜŞLERİ

ZÜBEYDE GÜLER Benim için Yeni Ümit Eğitim kurumlarında dış ticaret eğitimi almak saat bakımından, hocamız Zeki Bey olsun, hepsinden çok memnun kaldım. Dış Ticaret eğitimin bana çok şeyler kattığının farkındayım , tabi ki bunda Zeki …