Kategori: Genel

ÜLKE GURUPLARINA GÖRE İHRACAT

ÜLKE GURUPLARINA GÖRE İHRACAT

MİLYON DOLAR                                                                   NİSAN          |             OCAK -NİSAN 2011 % DAĞ. 2012 % DAĞ. % DEĞ. 2011 % DAĞ. 2012 % DAĞ. % DEĞ. GENEL İHRACAT TOPLAMI 11.873 100,0 12.676 100,0 6,8 43.295 100,0 48.017 …

Türkiye’de yerleşik kişi

KAMBİYO MEVZUATI – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Resmi Gazete Tarihi: 11 Ağustos 1989 Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere …

İTHALAT YÖNETMELİĞİ

İthalat Yönetmeliği Nedir? Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, karar ve bu Yönetmelikle Dış Ticaret Müsteşarlığı’na tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma …
ULUSLARARASI TİCARETTE ULUSLARARASI KURALLAR

ULUSLARARASI TİCARETTE ULUSLARARASI KURALLAR

Uluslararası Ticarette Uluslararası Kurallar (INCOTERMS) Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Ticaret Odası (ICC), uluslararası ticaret hareketlerinde anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal ihtilafları ortadan kaldırmak ve böylece alıcı ile satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemek amacıyla, …
İHRACI YASAK MALLAR

İHRACI YASAK MALLAR

İhracı Yasak Mallar Listesi Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) Hint keneviri Tütün tohumu ve fidesi İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak …
İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ

İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ

İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi Nedir? 1-Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler 2-Afyon ve haşhaş kellesi 3-Uyuşturucu maddeler 4-Tehlikeli …

İHRACAT YÖNETMELİĞİ

İhracat Yönetmeliği Nedir? İhracat Yönetmeliği’nin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. İhracat Rejimi Kararı uyarınca yapılacak ihracat …
İHRACAT REJİM KARARI

İHRACAT REJİM KARARI

İhracat Rejimi Kararı Nedir? Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı …

GEMİ BORDASINDA TESLİM

FOB-Free On Board-Gemi Bordasında Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, …

BELİRLENEN YERDE TAŞIMACIYA TESLİM

FCA-Free Carrier-Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm …