DIŞ TİCARET KURSU- 7.HAFTA

forklift ehliyeti

1. Gümrük işlemleri

  • a. Gümrük mevzuatı ve uygulamadaki önemi
  • b. Gümrük beyannamesi ve doldurulması
  • c. Gümrükleme işlemleri ve uygulama örnekleri

2. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

  • a. Dahilde işleme rejimi (D_R)
  • b. DİR uygulama örnekleri
  • c. DİR otomasyon sistemi
  • ç. Hariçte işleme rejimi ve uygulama örnekleri
  • d. Antrepo rejimi
  • e. Geçici ithalat

3. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

4. İhracatta Vergi, Resim ve Harç istisnaları

5. İhracatta KDV iadesi