DIŞ TİCARET KURSU- 3.HAFTA

forklift ehliyeti
Dış ticaret kursları üçüncü hafta e

Dış ticaret kursları üçüncü hafta eğitimleri

Dış ticaret eğitiminde üçüncü hafta eğitimleri.

1. İthalat Sistemimizin Çerçevesi a. İthalatçı olma şartları

 • b. İthalata hazırlık aşamaları
 • c. İthalatı yasak mallar
 • ç. İthalatın aşamaları
 • d. İthalat ve kambiyo uygulaması
 • e. İthalatta vergiler
 • f. İthalat rejim kararının değerlendirilmesi
 • g. İthalatta riskler

2. İthalat Türleri

 • a. Kredili ithalat
 • b. Bedelsiz ithalat
 • c. Diğer ithalat türleri

3. İthalat Rejiminin ve ithalat Tebliğlerinin Analizi

 • a. İthalat uygulamalarında tebliğ düzeni
 • b. Tebliğlerin önemi ve inceleme yöntemi
 • c. Yorum teknikleri

4. Malların Tanımı

 • a. Dış ticarette malın tanımı ve önemi
 • b. Malı tanımanın yararları

5. Gümrük Tarife Pozisyonları

 • a. GTİP kavramı
 • b. GTİP’in uygulamadaki ve vergilendirmedeki önemi

6. İstatistiklerden Yararlanma

 • a. Dış ticaret istatistikleri ve yorumlanması
 • b. Dış ticaret istatistiklerinin değerlendirilmesi
 • c. Dış ticaret istatistiklerinin analizlerde kullanılması

7. İthalatta Haksız Rekabetten Korunma (Anti-damping vb.)

 • a. Ticaret politikası önlemleri
 • b. Haksız rekabeti düzenleyen kurallar
 • c. Damping
 • ç. Anti-damping uygulamaları

8. E-ticaret Uygulamaları

 • a. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi
 • b. E-Ticaret ve uygulama alanları
 • c. E-Ticaret ve hukuki alt yapı
 • ç. KOBİ ihracata hazırlık kredileri
 • d. Sevk öncesi reeskont kredisi
 • e. Kısa vadeli ihracat alacakları iskonto programları

2. Özellikli Krediler

 • a. Yurt dışı mağazalar yatırım kredisi
 • b. Özellikli ihracat kredisi
 • c. Gemi inşa ve ihracat_ finansman programı
 • ç. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik teminat mektubu programı
 • d. Çevre uygulama esasları

3. Eximbank Sigorta ve Garanti Programları ve Uygulaması

 • a. Kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı (sevk öncesi ve sevk sonrası)
 • b. Spesifik ihracat kredi sigortası programı
 • c. Spesifik ihracat kredi sigortası sevk sonrası politik risk programı
 • ç. Spesifik ihracat kredi sigortası sevk sonrası kapsamlı risk programı

4. Uluslararası Pazarlama

 • a. Pazarlamanın projelendirilmesi ve strateji belirleme
 • b. Örnek bir uluslararası pazarlama projesi
 • c. Ürünler-sektörler-alıcılar-piyasalar
 • ç. Pazarlama teorisyenleri ve uygulamacılar

9. Serbest Bölgelere Tanınan Avantajlar

 • a. Serbest bölgecilik ve dış ticarete etkileri
 • b. Türkiye ve dünyada serbest bölgeler
 • c. Yatırım ve ihracat hedefi olarak serbest bölgeler

Dış Ticaret Eğitini 1 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 2 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 4 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 5 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 6 ncı hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 7 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 8 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitim Kitabı

Dış Ticaret Soruları