DIŞ TİCARET KURSU- 1.HAFTA

forklift ehliyeti
Dış Ticaret eğitimi Birinci Hafta

Dış Ticaret eğitimi Birinci Hafta ders programı

Ticaretin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüz koşullarında, DIŞ TİCARET alanında çalışacak yeterli personel eksikliği yaşanmaktadır. Böyle bir ortamda dış ticaret yönetimi eğitimi daha da önem kazanmıştır.

1. Girişimcilik ve Kariyer Olarak “DIŞ Ticaret Mesleği”

 • a. Girişimcilikle ilgili temel esaslar
 • b. Başarı hikâyeleri
 • c. Dış ticaret mesleğinin analitik anlatımı

2. Dış Ticarete Nasıl Başlamalı?

 • a. Dış ticaretin önemi
 • b. Dış ticarete başlarken dikkate alınacak hususlar
 • c. Şahsî yetenekler
 • ç. Lisan bilgisi
 • d. Mevzuatı ve uygulamayı bilmenin önemi
 • e. Pazar araştırması
 • f. Dış pazarların analizi

3. İşletmeleri Dış Ticarete iten Nedenler

4. İşletmeleri Uluslararasılaşması

 • a. İşletmelerin Uluslararasılaşmasının nedenleri
 • b. İşletmelerin Uluslararasılaşması süreci ve yöntemleri

5. Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Beklentiler

 • a. 24 Ocak 1980 kararları öncesi dünya ve Türkiye
 • b. 24 Ocak 1980 kararları sonrası dünya ve Türkiye
 • c. Türkiye ve dünya dış ticaretindeki dönüm noktaları ve sonuçları

6. Dünya Ticaret Örgütü, Kurallar ve Dış Ticaret Uygulamalarına Etkisi

 • a. Dünya Ticaret Örgütünün global ticaretteki etkileri
 • b. Uluslararası Entegrasyonlar (AB; NAFTA; ASEAN; MERCOSUR; EFTA vd.)

7. AB’nin Yapısı ve Güncel Durumun Dış Ticaretimize Yansımaları

 • a. AB’nin organizasyonel ve uygulamaya yönelik yapısı
 • b. AB sürecinin ülkemiz ve AB dışındaki ülkelerle olan ticaretimiz açısından önemi

8. Türkiye-AB Ticari ilişkileri (Gümrük Birli_i, Müzakere Süreci ve Dış Ticaret)

 • a. Gümrük Birliği öncesi ve sonrası Türkiye’nin AB’ye karşı durumu
 • b. Tam üyelik sürecindeki beklentiler ve sürecin değerlendirilmesi

9. Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Uygulamadaki Önemi

 • a. Türkiye’nin ikili dış ticaret ilişkileri açısından önem arz eden Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın uygulama ve ihracatımız açısından önemi
 • b. EFTA üyesi ülkeler (Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkeleri)

Dış Ticaret Eğitini 2 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 3 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 4 üncü hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 5 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 6 ncı hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 7 nci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitini 8 inci hafta dersleri
Dış Ticaret Eğitim Kitabı

Dış Ticaret Soruları