MAL MUKABİLİ ÖDEME

forklift ehliyeti

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)

Mal mukabili ödeme hakkında bilgiler:

Mal mukabili ödeme, malların, varış yerine ulaşıp ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra ödemenin yapılmasını öngören bir ödeme şeklidir. Mal mukabili ödemede ihracatçı, peşin ödeme olmaksızın veya poliçe çekilmeksizin malları ithalatçıya göndermekte, ithalatçı ise mallara ilişkin belgeleri posta ile aldığı tarihte veya daha önceden belirlenen bir tarihte mal bedelini ihracatçıya ödemektedir. Bu ödeme şeklinde, vesaikler doğrudan posta ile ithlatçıya gönderilebileceği gibi banka kanalıyla da gönderilebilir. Banka kanalıyla gönderildiğinde bankaya bir bedelsiz teslim talimatı verilmektedir. Ancak uygulamada genellikle vesaiklerin doğrudan ithalatçıya gönderilmesi tercih edilmektedir.