MAL MUKABİLİ ÖDEME

forklift ehliyeti

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)

Mal mukabili ödeme hakkında bilgiler:

Mal mukabili ödeme, malların, varış yerine ulaşıp ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra ödemenin yapılmasını öngören bir ödeme şeklidir. Mal mukabili ödemede ihracatçı, peşin ödeme olmaksızın veya poliçe çekilmeksizin malları ithalatçıya göndermekte, ithalatçı ise mallara ilişkin belgeleri posta ile aldığı tarihte veya daha önceden belirlenen bir tarihte mal bedelini ihracatçıya ödemektedir. Bu ödeme şeklinde, vesaikler doğrudan posta ile ithalatçıya gönderilebileceği gibi banka kanalıyla da gönderilebilir. Banka kanalıyla gönderildiğinde bankaya bir bedelsiz teslim talimatı verilmektedir. Ancak uygulamada genellikle vesaiklerin doğrudan ithalatçıya gönderilmesi tercih edilmektedir.

Açık fatura (mal mukabili) ne demek?

Açık fatura (mal mukabili), ihracatçının yükleme belgelerini faturayla birlikte doğrudan veya malla birlikte ithalatçıya göndermesi anlamına gelir; İthalatçının ödeme yapmadan önce malı gümrükten çekmesine olanak sağlayan bir ödeme yöntemidir.

Mal Mukabilinin Önemli 2 Özelliği

  1. İhracatçı için riskli ama ithalatçı için güvenli bir yöntemdir.
  2. İhracatçı, alacak sigortası veya stand-by akreditifi yaptırarak mal bedelini vadesinde tahsil edememe riskini azaltabilir.

Mal Mukabili Ödemenin Avantajları Nelerdir?

Uluslararası ticarette kullanılan tüm ödeme yöntemlerinin kendine has avantajları bulunmaktadır. Bu nedenle hem ithalatçı hem de ihracatçı firmanın kendi kazancına göre en ucuz yöntemi seçmesi gerekmektedir. Mal bedeli ödemenin avantajları genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

İhracat firmaları için rekabet ortamı gelişiyor. Vadeli sistem kapsamında ithalatçı firmalar tarafından yapılan ödeme, bu firmaların ithal ettiği ürünlerin öncelikle sermayeye dönüştürülmesine olanak sağlıyor. Bu da ithalatçı firmaların sektörlerindeki yoğun rekabete ayak uydurabilmeleri anlamına geliyor. İthalatçı firma açısından neredeyse hiçbir risk oluşturmayan mal karşılığında ödeme, bu nedenle ithalatçı firmaların en çok tercih ettiği ödeme yöntemlerinden biridir.
Mal mukabili ödemelerde, ödemeler irsaliye veya fatura tarihinden itibaren birkaç ay vadeli olarak yapılmakta, bu da ithalatçı firmalara yalnızca ürünleri gördükten sonra ödeme yapma avantajı sunmaktadır. Bu sayede ithalatçı firmalar ürün kalitesinden memnun kaldıktan ve taşıma sürecinde herhangi bir sorun yaşanmamasını sağladıktan sonra ödeme yapmaktadırlar. Bu da firmaların satın aldığı ürünlerin kalitesini arttırmaktadır.

“Mal Karşılığı Ödeme” ödeme yönteminde, irsaliye veya fatura tarihinden itibaren belirli bir vade tarihinden sonra ödeme yapılması, ithalatçı firmaların henüz ellerinde olmayan ürünler için ödeme yapmasının önüne geçmektedir. Deniz yoluyla büyük miktardaki malların sevkiyatı birkaç aya kadar sürebildiğinden, ithalatçı firmalar bu transit süreleri sayesinde malları teslim aldıktan sonra doğrudan ödeme yapma seçeneğine de sahiptir. Mal bedeli ödemenin en büyük avantajı ithalatçı firmalara çeşitli finansal planlama avantajları sunmasıdır.